zámek Brtnice logo

ART BRTNICE 2023

SPOLEK ZÁMEK BRTNICE
VÁS ZVE NA
II. ROČNÍK

Krásné umění na zámku Brtnice

STALETÍ BRTNICE

23.6 – 25.6.2023

23.6.2023 – 300 let od návštěvy císaře Karla VI. a Marie Terezie v Brtnice

24.6.2023 – 400 let od úmrtí Zdeňka Brtnického z ValdštejnaAKCE SE KONÁ POD záštitou MINISTERSTVA
KULTURY

PROGRAM

21. - 22.6.2023

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

(dobrovolné vstupné)

19.30 – podvečerní prohlídka
21.00 – noční baterka (baterku sebou)

Průvodci: Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. a Mgr. Petr Žaža

Masarykova univerzita | Filozofická fakulta – Ústav archeologie a muzeologie

23.6.2023

POCTA VÝTVARNÁ A DIVADELNÍ

15:00 HUDBA V OBRAZECH, OBRAZY V HUDBĚ

Zahajovací vernisáž třetího ročníku mezinárodní výstavy Pocta italskému malíři Giovannimu Battistovi Bellucci (1684-1739)

Hudební sál Zámku Brtnice

Hudební doprovod: členové North Czech Capella

17:30 Odpolední prohlídka zámku pro diváky večerního představení

19:00 Slavnostní divadelní představení k výročí příjezdu císaře Karla VI. a Marie Terezie.
Lope de Vega: „Spravedlivý trest“ (1631).

Překlad a režie: Cyril Navrátil
Pro VIP vstupenky – Zámecká podivadelní prezentace vína z Moravy, Rakouska, Itálie a Španělska. 

ÚČINKUJÍCÍ

Výtvarné umění:

Bohuslava Beránková – Česká republika | Petra Bouška Kvapilová – Česká republika | Alexandra Jiříčková – Česká republika | Alejandra Núñez – Mexiko | Michal Pašma – Česká republika | Manuel Rodríguez Méndez –Španělsko | Michael Rowland – Velká Británie

Divadlo:
„Spravedlivý trest“ od Lope de Vega (1631)
Překlad a režie: Cyril Navrátil
Vévoda Ferrarský: František Skřípek
Casandra: Leontýna Janků Hrabě Federico: Lukáš Veselý
Aurora/Lucrecia: Sofia Katela Markýz Carlos Gonzaga/
Hudebník: Eduardo García Salas
Batín: Jean-Marie Amez-Droz

24.6.2023

POCTA HUDEBNÍ

15:00 Veřejná přednáška o Zdeňkovi Brtnickém z Valdštejna v Historickém sálu na třetím nádvoří Brtnického zámku. Výročí 400 let od jeho úmrtí

Přednáší Mgr. Ondřej Podavka, Ph.D.

16.45 Prohlídka zámku pro posluchače koncertu Renesanční zámek Brtnice a Zdeněk Brtnický z Valdštejna (Valdštejnská rezidence)

18.00 Slavnostní koncert k výročí 400 let od úmrtí posledního majitele zámku Brtnice z rodu Valdštejnů – z Deňka Brtnického z Valdštejna

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) a Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) ARIE DI AMORE SACRO E PROFANO 

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) ČTVERO ROČNÍCH DOB 

Monika Kertész – mezzosoprán, Ludmila Pavlová – housle & Komorní orchestr Severočeské filharmonie “North Czech Capella” 

Umělecký vedoucí: Tomáš Kadlubiec

Pro VIP vstupenky – Zámecká pokoncertní prezentace vína z Moravy, Rakouska, Itálie a Španělska.

25.6.2023

KONCERTNÍ EKUMENICKÁ MODLITBA

Kostel sv. Karla Boromejského a bl. Giuliany Collalto, Brtnice

Hudební doprovod: Dana Dubová – sorpán, Sylva Čmugrová – mezzosoprán, pěvci jihlavského sboru Campanula, členové North Czech Capella

Dirigent: Vojtěch Jouza

10:00 Farní Mše svatá – Gloria D-dur RV 589 Antonia Vivaldiho pro sóla, sbor, trubku, hoboj, smyčce a basso continuo

11:30 Koncertní ekumenická modlitba celebrovaná zástupci tří náboženství přítomných v historii a současnoti města Brtnice 

Zazní: skladby katolické, evangelické a hebrejské duchovní tradice

BRTNICE

OKŘÍŠKY

KNĚŽICE

VSTUPENKY

Jednodenní vstupenka

250

Celovíkendová vstupenka

350

Celovíkendová sponzorská vstupenka

ZLATÁ 700+

dobrovolné navýšení podpory akce

Jednodenní vstupenka

V.I.P.

Zámecká prezentace vín z Moravy, Rakouska, Itálie a Španělska

450

Celovíkendová vstupenka

V.I.P.

Zámecká prezentace vín z Moravy, Rakouska, Itálie a Španělska

700

SLEVA 50%

Sdílet:

Email
WhatsApp
Facebook
Twitter